Særskilte reisevilkår for LiverpoolTravel

LiverpoolTravel følger selvfølgelig allmenne vilkår og regler for pakkereiser som Konsumentverket og Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation anbefaler. De sæskilte reisevilkårene som angis nedenfor er særskilte vilkår for LiverpoolTravel og erstatter tilsvarende bestemmelser i de allmenne vilkårene.

Avtalt arrangement/formidling

Reisene er arrangert/formidlet av LiverpoolTravel i samarbeid med lokale agenter og andre leverandører.

Hovedbestiller er den personen som bestiller reisen og dermed inngår avtale med LiverpoolTravel. Hovedbestilleren er betalingsansvarlig for hele bestillingen. Alle endringer og eventuell avbestilling skal gjøres av hovedbestilleren. Eventuell tilbakebetaling ved avbestilling skjer til hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvar for å oppgi korrekt kontaktinformasjon til LiverpoolTravel, slik at han/hun kan nås med viktige beskjeder. Hovedbestilleren har ansvar for å videresende viktig informasjon til øvrige reisende.

Bestilling og påmeldingsavgift

Bestillingen er bindende for bestilleren først når påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingsavgiften er 1200 kroner per person. Påmeldingsavgiften skal betales senest 5 dager etter bestillingen. Gjennom innbetaling av påmeldingsavgift bekrefter bestilleren at vedkommende har akseptert de skriftlige vilkårene. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise skal hele pakkereisens pris betales omgående.

Avbestillingsbeskyttelse

Kostnaden for avbestillingsbeskyttelse er 195 SEK/person og avbestillingsbeskyttelsen er gyldig kun dersom avgiften har blitt betalt sammen med påmeldingsavgiften. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder uansett årsak, så lenge avbestilling skjer senest 48 timer før avreise. En eventuell avbestilling må sendes oss skriftlig. Kostnadene for avbestillingsbeskyttelsen tilbakebetales ikke.

Velger kunden å ikke tegne avbestillingsbeskyttelse vil ikke tilbakebetaling skje ved en eventuell avbestilling.

Sluttbetaling

Sluttbetaling skal være innbetalt til LiverpoolTravel senest 60 dager før avreise om ikke annet er avtalt. Dersom bestilleren ikke betaler i samsvar med avtalen, har LiverpoolTravel rett til å heve avtalen. Ved en slik hevelse har LiverpoolTravel rett til betaling av det beløpet bestilleren skulle ha betalt, dersom bestilleren hadde avbestilt reisen i samsvar med LiverpoolTravel sine avbestillingsvilkår.

Avbestilling

Ved bestilling av reise uten avbestillingsbeskyttelse, som angitt i våre vilkår, kan ikke tilbakebetaling skje.
Avbestillingsbeskyttelsen gjelder uansett årsak, så lenge avbestilling skjer senest 48 timer før avreise.

Ved avbestilling av reisen skal dette gjøres skriftlig.

Billetter

LiverpoolTravel er ikke ansvarlig når et event blir flyttet eller innstilt. Ved et innstilt event har kunden rett til å få summen for billetten tilbakebetalt. Ved flytting av kampdato gjelder kampbilletten den nye kampdatoen. Om noe uforutsett skulle inntreffe, som medfører at LiverpoolTravel ikke lykkes med å levere billetter som avtalt, vil bestilleren få tilbake alle innbetalte penger.

LiverpoolTravel står ikke ansvarlig for tilbakebetaling dersom gjester blir avvist fra arenaen på grunn av for eksempel dårlig oppførsel eller at noen ikledd bortelagets kampdrakt/skjerf forsøker å komme inn på hjemmeseksjonen. Det er bestillerens ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Billetter skal ikke selges eller overgis til noen annen part enn de/den LiverpoolTravel har inngått avtale med, om ikke annet er avtalt mellom hovedbestilleren og LiverpoolTravel. Er dette noe LiverpoolTravel finner ut at er blitt gjort har LiverpoolTravel rett til å heve avtalen med hovedbestiller og ikke tilbakebetale betalt beløp.

Reiseopplysninger

Bestilleren er selv ansvarlig for å kontrollere alle reiseopplysninger når disse mottas, og omgående informere LiverpoolTravel om eventuelle feilaktigheter. Bestilleren får reisedokumentet mellom 14-28 dager før avreise.

Stomberg Travel AB

Både Liverpooltravel.se og Liverpooltravel.no inngår i Stomberg Travel AB som har sitt hovedkvarter i Karlstad, Sverige. Det er også Stomberg Travel AB som er medlem i den statlige reisegaranti til Kammarkollegiet (tilsvarer RGF, reisegarantifondet, i Norge) for begge nettsidene.

Adresseendring

Bestilleren skal omgående informere LiverpoolTravel om eventuelle endringer av adresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre opplysninger av betydning for LiverpoolTravel sine muligheter til å kontakte bestilleren.

Forsikringer

Bestilleren er selv ansvarlig for at han/hun er ordentlig forsikret under reisen.

Pass og eventuelle visum

Bestilleren har ansvar for at han/hun har gyldig pass og andre dokumenter som er nødvendige for reisens gjennomføring, samt visum, dersom forholdene krever det. For nordiske statsborgere kreves ikke visum for innreise i England, men alle reisende behøver et gyldig pass.

Transport

LiverpoolTravel bestiller ikke fly- eller båttransport og erstatter ingenting som har med dette å gjøre. Det er kundens ansvar å holde seg ajour med eventuelle endringer som kan skje i forbindelse med transport. Ikke altfor sjelden endres avgangstider for fly. LiverpoolTravel.se anbefaler derfor alle kunder å kontakte flyselskapet for å få den nyeste og oppdaterte informasjonen.

Bestilleren og LiverpoolTravels sin rett til å fratre fra avtalen på grunn av force majeure

Både LiverpoolTravel og bestilleren har rett til å fratre fra avtalen, dersom det etter at avtalen har blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller den planlagte reiseveien, inntreffer naturkatastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen inngripende hendelse, som vesentlig påvirker reisens gjennomføring eller forholdene på reisemålet ved det tidspunktet reisen skal gjennomføres. Dersom bestilleren eller LiverpoolTravel fratrer fra avtalen på bakgrunn av denne bestemmelsen, har bestilleren rett til å få tilbake det han/hun har betalt i samsvar med avtalen. Dersom LiverpoolTravel fratrer fra avtalen på bakgrunn av denne bestemmelsen, har ikke bestilleren rett til skadeerstatning.

Avgjørelsen av om en hendelse skal anses å utgjøre en slik hendelse som oppgitt ovenfor, skal tas på bakgrunn av offentlig uttale fra svenske og internasjonale myndigheter. Dersom Utenriksdepartementet fraråder å reise til det aktuelle reisemålet skal dette anses som en slik hendelse.

Trykkfeil

LiverpoolTravel reserverer seg for eventuelle trykkfeil og pris-, bilde- og programendringer i sine publikasjoner på hjemmesiden, (www.liverpooltravel.se, www.liverpooltravel.no).

Reklamasjonsfrist

Klager som ikke kan løses med en gang skal sendes inn som rekalmasjon innen 10 dager fra reisens avslutning og skal være skriftlig. Reklamasjoner som kommer senere til LiverpoolTravel blir ikke vurdert. Bestilleren har ikke krav på erstatning dersom LiverpoolTravel viser at feilen skyldes ett hinder utenfor LiverpoolTravel sin kontroll som ikke kunne blitt forutsett når avtalen ble inngått, og som ikke kunne blitt unngått eller overvunnet.