Från och med 11 februari behöver man som fullvaccinerad inte längre beställa eller ta test varken i Sverige före avresa eller på plats i England. Resandet återgår alltså till en mer normalitet så som vi var vana vid före pandemins utbrott.
Det finns heller inga restriktioner på plats i England.